Presentació de la Comunitat TIC Local

Des de la DSTSC us donem la benvinguda a la Comunitat virtual TIC Local.

Aquesta comunitat neix amb la intenció de facilitar la comunicació dels professionals TIC del món local, de manera que puguin crear continguts de forma col·laborativa i gestionar el coneixement distribuït mitjançant diverses eines de participació (blogs, fòrums, wikis, xats...).

Esperem que la interacció mitjançant aquesta eina faciliti el treball en equip, la difusió de les activitats d’interès, la compartició d’experiències i la generació de nou coneixement.